Αρχικη

Προφίλ

Η ΑΡΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (“ARKTOS S.A.”) ιδρύθηκε το 1997 με έδρα την Νεοχωρουδα, Θεσσαλονίκης. Η ΑΡΚΤΟΣ δραστηριοποιείται σε

  • Εισαγωγές και εξαγωγές πρώτων υλών,
  • Συντήρηση, διαχείριση  και κατασκευή βιομηχανικών μηχανημάτων
  • Κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών

Η ΑΡΚΤΟΣ είναι η μητρική εταιρία της ΩΡΙΩΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Η ΩΡΙΩΝΑΣ δραστηριοποιείται στο εμπόριο πρώτων υλών και κατασκευή στρωμάτων. Η ΑΡΚΤΟΣ και η ΩΡΙΩΝΑΣ έχουν στην κατοχή τους μεγάλο αριθμό μηχανημάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ειδικά για τις ανάγκες της εταιρίας. Τα μηχανήματα συμπεριλαμβανουν:

  • Δέκα ηλεκτρονικές πολυβέλονες καπιτονιέρες  με δέκα αυτόματα, ηλεκτρονικά κοπτικά
  • Γραμμή παραγωγής για πολυεστερικού μπιλάκι
  • Τρία ηλεκτρονικά αυτόματα κοπτικά υφασμάτων
  • Γραμμή συγκόλλησης υφασμάτων
  • Επτά αυτόματα κοπτικά ηλεκτρονικής κοπής αφρολέξ.

Η ΩΡΙΩΝΑΣ, στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από την ΑΡΚΤΟΣ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν χτιστεί με Γερμανικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, με ικανότητες να ανταπεξέλθουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες και φυσικές καταστροφές που είναι στατιστικά εφικτές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα κτίρια είναι αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά και αντιανεμικά. Η ΑΡΚΤΟΣ δραστηριοποιείται τώρα αποκλειστικά με την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστασεων και μηχανημάτων. Η ΑΡΚΤΟΣ και η θυγατρική εταιρία ΩΡΙΩΝΑΣ, είναι κάποιες από τις ποιο υγιείς εταιρίες στην Ελλάδα. Η ΑΡΚΤΟΣ και η ΩΡΙΩΝΑΣ έχουν σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης από την ημέρα δημιουργίας τους. Ο στόχος και των δυο εταιριών είναι η ανάπτυξη, η επίτευξη των στόχων και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των υποδομών.